Panggilan

Mrk 3 : 13 – 19

Hari ini Yesus diwartakan memanggil 12 murid-murid. Satu persatu, Ia memanggil mereka untuk bergabung dan datang dalam pelayanan bersamaNya.

Setiap kita yang percaya kepada Yesus juga mendapat panggilan untuk berkarya dalam pelayanan di bidang kita masing-masing, seperti ada yang menjadi pemazmur, organis, prodiakon, penata umat, petugas tata tertib, ketua lingkungan, anggota dewan paroki dll. Kadang-kadang dalam hati kita dapat timbul perasaan enggan tetapi kekuatan panggilan membuat hati kita bergetar juga. Suatu kekuatan dari Roh Kudus akan mendorong kita secara otomatis sehingga membuat kita menjadi berat hati menolak untuk melayani. Bahkan kadang-kadang kita merasa ada yang mengatur semuanya sehingga mengalirlah pelayanan kita.

Contohnya pada suatu hari Minggu, secara tidak sengaja Joni tidak bisa bertugas sebagai penata umat dan meminta tolong Andreas temannya untuk menggantikannya. Semula Andreas enggan menggantikannya tapi karena terdorong oleh keinginan menolong temannya, Andreas tergerak juga untuk menggantikan Joni sebagai petugas penata umat. Setelah bertugas Andreas merasakan suatu perasaaan senang yang menguatkannya, sehingga ketika diminta bertugas lagi oleh ketua lingkungannya, dia bersedia. Dalam kehendak Tuhan, kuasa Roh Kudus akan tercurah kepada Andreas dan menggerakkannya untuk berkarya terus menjadi generasi penerus dalam struktur pengurus paroki seperti menjadi ketua lingkungan, terus koordinator wilayah dan naik menjadi anggota dewan paroki inti dan harian.   

Begitulah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, ketika memanggil mereka. Dia menanamkan iman kepercayaan kepada mereka dan memberi kuasa kepada mereka untuk melayani seperti mengusir setan dalam memberitakan Injil. Kita pun diberi iman dan didampingi kuasa Roh Kudus dalam panggilan pelayanan kita untuk terus bersemangat. Marilah kita tanggapi kehendak Tuhan tersebut. (CD)