Setia dalam Perkara Kecil

Luk 16:10
“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.

Aku diingatkan untuk tetap setia dan selalu bertekun di saat menghadapi tantangan dalam setiap perkara baik perkara kecil maupun perkara yg besar.

Menerapkannya dalam kehidupanku sehari-hari baik dalam kehidupan sosial, masyarakat  maupun  di dalam pelayananku agar aku dapat melayani dengan sepenuh hati hanya untuk kemuliaanMu bukan untuk manusia, terlebih lagi bukan untuk ambisi pribadi.

Dengan penuh rasa kesetiaan dan bertanggungjawab pada hal-hal kecil, aku pun pasti akan dipercayakan untukmelakukan hal-hal yang besar sehingga aku dapat membawa kabar sukacita kepada sesama. 

Doa
Tuhan Yesus, terimakasih untuk SabdaMu hari ini… Aku mau belajar untuk setia baik dalam perkara kecil maupun besar. Mohon bimbingan Roh KudusMu agar aku mampu berjalan seturut kehendakMu… Amin (MH)